Κομπόστα – Συσκευασμένα τρόφιμαεξαγωγές ελληνικής κομπόστας

Κομπόστα – Συσκευασμένα τρόφιμα

Οι εξαγωγές ελληνικής κομπόστας και γενικότερα συσκευασμένων τροφίμων αποτελούν μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις των ελληνικών εξαγωγών και η TEU Α.Ε. δε θα μπορούσε να μη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διεθνή μεταφορά τους. Η συνεργασία μας με τις κυριότερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου και τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού εγγυώνται την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων σας γνωρίζοντας και λύνοντας εκ των προτέρων πιθανά προβλήματα κατά τη μεταφορά τους.