Ειδικές ΜεταφορέςProject Handling

Ειδικές Μεταφορές

 Μπορούμε να αναλάβουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων με διαστάσεις που υπερβαίνουν τις συνηθισμένες με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (Open Top Containers / Flat Rack Containers – Ειδικά φορτηγά) προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε εμπορεύματος πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και το ανταγωνιστικότερο δυνατό κόστος. Απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό μας προκειμένου να σας ενημερώσει για το τι απαιτείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας.

Επίσης, η TEU A.E. έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει την διεκπεραίωση ολοκληρωμένων μεταφορικών projects (π.χ. μεταφορά υλικών για κατασκευαστικά έργα, μετακόμιση ολόκληρων εργοστασίων) με συνέπεια, ασφάλεια και αξιοπιστία.