Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφοράς

Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφοράς

Αν και η TEU Α.Ε. χειρίζεται το κάθε φορτίο με ιδιαίτερη προσοχή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει θέματα καιρού ή άλλες συνθήκες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά ή ακόμη και απώλεια του φορτίου.

Ιδιαίτερα για εμπορεύματα μεγάλης αξίας ή για ευπαθή εμπορεύματα (π.χ. τρόφιμα και φρούτα) αναλαμβάνουμε την ασφάλιση της μεταφοράς των εμπορευμάτων σας με όρους και ασφάλιστρα που καλύπτουν τις ανάγκες σας.