Εταιρεία

Εταιρεία

Η TEU A.E. είναι μια σύγχρονη διαμεταφορική εταιρεία, η οποία, προσφέροντας υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς και logistics, προσπαθεί διαρκώς να θέσει νέα δεδομένα στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Από την ίδρυσή της, το 2004, η TEU S.A. επιδιώκει να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της στον τομέα των μεταφορών και logistics με τον πλέον ασφαλή, σίγουρο αλλά και οικονομικό τρόπο. Στόχος μας είναι η δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μακρόχρονη επιτυχία της εταιρείας μας αλλά και τη διαρκή ανάπτυξη μας.

Μέσα από το λαβύρινθο των πολλών και διαφορετικών επιλογών, η TEU Α.Ε. προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μεταφοράς και logistics που εξασφαλίζει την αξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και ασφάλιση μεταφοράς των προϊόντων σας.