Υπηρεσίες διανομής και Logisticsολοκληρωμένες υπηρεσίες 3PL Services

Υπηρεσίες διανομής και Logistics

 Η TEUA.E., εκτός από τις υπηρεσίες μεταφοράς, εκτελωνισμού και ασφάλισης, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 3PL (Third Party Logistics) μέσω των υπηρεσιών αποθήκευσης, cross-docking και διανομής που προσφέρει.

Εάν θέλετε να ανεβάσετε την ποιότητα των υπηρεσιών σας, να αλλάξετε τον τρόπο κοστολόγησης ή να μειώσετε το στοκ σας, οι άνθρωποι και τα συστήματα που διαθέτουμε είναι έτοιμα να σας παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη για να πετύχετε τους στόχους σας.

Μετατρέψτε τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διανομή σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας σας. Ως προμηθευτής σας, η TEU Α.Ε. μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης και διανομής. Από υπηρεσίες μεταφοράς και συσκευασίας, μέχρι υπηρεσίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι τελευταίας τεχνολογίας αποθήκες μας και το αυτοματοποιημένο σύστημα διανομής θα σας καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικούς.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στη διανομή προϊόντων με ιδιαίτερες απαιτήσεις (τρόφιμα κ.α.),  τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ερυθρός Σταυρός, εγγυάται το άριστο αποτέλεσμα στη διανομή των προϊόντων σας.